25.07.2023

Gıda Lojistiğinde
Modern Teknoloji
Kullanımı ve Standartlar

  • Yazıyı Paylaş:
Gıda Lojistiğinde Modern Teknoloji Kullanımı ve Standartlar

Yapılan araştırmalar, Türkiye'de özellikle yaş sebze ve meyvelerin tarladan sofraya ulaşana kadar olan süreçte önemli kayıplar yaşadığını göstermektedir. Standart donanıma sahip olmayan araçlarla taşınan ve dağıtılan gıda maddelerinin yıllık 500 bin tonunun, nihai tüketiciye ulaşmadan heba olduğu bilinmektedir.

Bu nedenle, etkili bir gıda lojistiği sistemi kurmak ve yönetmek, tedarik zinciri boyunca etkili planlama, depolama, taşıma ve dağıtım süreçlerini sağlamak önem arz etmektedir. Bu sistemin kurulması, yaş sebze ve meyvelerin tarladan sofraya ulaşım sürecindeki önemli kayıpları azaltmak için kritik bir adımdır.

Bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasıyla ilgili önemli standartlar getiren ATP Konvansiyonu sayesinde Türkiye, gıda maddelerinin taşınmasında uluslararası düzeyde kabul gören standartlara uyum sağlamaktadır. Bu standartlar, gıda ürünlerinin doğru sıcaklık ve nem koşullarında taşınmasını ve depolanmasını sağlayarak ürünlerin kalitesini koruma konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

Ayrıca ATP Konvansiyonu'nun kabulü sayesinde soğuk zincirin etkin bir şekilde yönetilmesi ve uygulanması da kolaylaşmaktadır. Soğuk zincir, gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar olan süreçte düşük sıcaklık koşullarının korunması ve bu süreçte ürünlerin kalitesinin ve tazeliğinin korunmasını sağlayan bir sistemdir. Böylece gıdalar, sağlık ve hijyen koşullarına uygun bir şekilde son tüketiciye ulaşır.

ATP Konvansiyonu'nun yanı sıra, modern teknolojiler de tedarik zincirinin her aşamasında kullanılarak ürünlerin izlenebilirliği ve takibi artırılmaktadır. Akıllı depolar, blockchain teknolojisi, ısı ölçüm sistemleri, akıllı etiketler, izleme ve takip teknolojileri gibi çözümlerle ürünlerin kalitesi korunabilmektedir.

Ayrıca, bu teknolojiler sayesinde üreticiler ve tedarikçiler arasındaki iletişim güçlenmekte ve süreçler daha verimli hale gelmektedir. Üreticiler, ürünlerin tedarik zincirindeki ilerleyişini daha iyi takip edebilirken, tedarikçiler de zamanında ve doğru şartlarda ürünleri teslim edebilmektedir.

Gıda lojistiğinde ATP Konvansiyonu ve modern teknolojilerin kullanımı, bozulabilir gıda maddelerinin taşınması ve depolanması sürecini etkin bir şekilde yönetmeye yardımcı olur. Bu durum, tarım sektörünün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlar ve ürünlerin uluslararası pazarda başarılı bir şekilde yer almasını destekler. Aynı zamanda ihracat potansiyelini artırarak ekonomik büyümeye katkı sağlar.

Genel Müdürümüz Enes Akça'nın, gıda lojistiği hakkında değerlendirmelerde bulunduğu A Para televizyonu Ekonomi Notları programının kaydına ve F İstanbul Fuarı Türes Özel Sahnesi'ndeki panel konuşmasının tamamına aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=8Q8dD0YzJDU
https://www.youtube.com/watch?v=ekDpEjBo8_Y